Az évnyitó

2014. szeptember 1. 

Plánk Tibor, igazgató:

Kedves diákok, tisztelt kollégák!


Nehéz, de megtisztelő feladat az előbb elhangzott gondolatokat folytatni. Igazán nagy formátumú igazgatók, remek emberek vezették előttem a Hunfalvyt, akik a vezetői hitük mellette kiváló pedagógusok is voltak.

Mindenekelőtt köszöntök mindenkit, az iskola tanulóit, pedagógusait, minden dolgozóját, de különösen a 9. osztályosokat, aki először állnak köztünk! (sok sikert – kitekintés)

Ünnepi tanév nyitunk meg, iskolánk 2014-ben lett 130 éves!

1. CÉLOK, ÉRTÉKEK

„Az iskolában megvalósuló modern pedagógia számtalan törekvést és szándékot és nevelési elvet egyesít. Nem téveteg kísérleteket valósítunk meg, hanem komoly hangsúlyozását egy-egy gondolatnak mely a személyiség célgondolatában mint középpontban találkozik a másikkal, a hazafiság ideáljával. Minden népnek megvannak a nagy ideáljai. A nemzetépítő nevelés kötelessége közel hozni, fölébreszteni az egyest felelősségérzetére a közösség iránt. Ezt fogjuk tenni a jövőben is és ezzel hozzá tudunk járulni a mi ideálunk alapján álló erkölcsi, nemzeti és európai kultúra kiépítéséhez.”

Ha nem ismerném az előző gondolatot, akkor jómagam azt tippelném, hogy 2014-ben, azaz napjainkban hangzott el (pl. a közösségi szolgálat elvei között). Pedig NEM: 1887-ben, az első érettségi zárszavában olvashatjuk, és hosszú évek óta (így ma is) a Pedagógiai Programunk nyitógondolata.

Ezek az 1887-es célok teljesen összhangban vannak a 2011-es köznevelési törvény céljaival: a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözni, a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelése, magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevelése.

HÁT EZ ISKOLÁNK EGYIK ALAPPILLÉRE: Értékek, célok, amelyek 130 éve fogalmazódtak meg, és ma is hibátlanuk érvényesek.


 2. AZ ÉPÜLET


Az iskola tanulói, tanárai éppen 115 évvel ezelőtt, 1899 szeptemberében vehették birtokukba a ma már műemlék jellegű épületet. Az iskolánk épülete egyedülálló. A több mint 100 év állandó változása közepette az állandóságot jelenti.

Állandóan érzékelteti a múlt és jelen együttélését: a hajószerű elhelyezkedésével, a zajos városnak hátat fordító zárt világával, az iskola homlokzatán látható díszítmények szimbolikájával. Szobrok, domborművek, emléktáblák, zászlók, az iskolacímer.

HÁT EZ ISKOLÁNK MÁSODIK ALAPILLÉRE: ez a patinás épület, a hely, ahol áll 115 éve, Buda közepén, a világörökségen belül, a hagyományok őrzése.

 

3. EMBEREK: DIÁKOK, TANÁROK


(Egy iskolában a múltat a szellemiség, a hagyományok, a múlt tárgyi emlékek együtt őrzik.)
Ezt az iskolát nem csupán a falak, az épület tartják egyben, hanem mindaz az ismeret, érzés és érzelem, amit az évtizedek során az iskola diákjai és pedagógusai egymásnak adtak, és együtt éltek meg.
Mindaz a tudás, amit egy diákunk kap az itt töltött évek alatt (ami természetesnek tűnik), a mögött tanáraink részéről hallatlan munka, energia, odaadás áll. A kötelező munkán felüli rengeteg feladatot csak nagy tudású, ízig-vérig pedagógusok vállalják. És ilyenből ebben az iskolában NEM VOLT ÉS MOST nincs hiány.
Nektek, diákoknak, akik most itt álltok valószínűleg ez „csak” egy jó suli:
·         ahova nehéz bejutni,
·         ahonnan könnyű továbbtanulni, szakmát tanulni,
·         ahol sokat kell ugyan tanulni, de
·         ahonnan könnyebb eljutni a szó közvetlen és átvitt értelmében is Európába.
Diákjaink (akár idejárnak, akár már végeztek) büszkék hunfalvys mivoltukra, méltón képviselik az iskolát a külvilágban is és bízom benne, hogy későbbi életük során sem feledkeznek meg az egykori „alma materről”.

Na ez iskolánk harmadik, talán legfontosabb alappillére: az itt tanuló dolgozó emberek, azok az iskolához való kötődése, identitástudata, diákok – tanárok közössége.

4. ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT

Kedves Diákok és kollégák!
Szeretnénk ezt a nagyszerű évfordulót méltóképpen megünnepelni, elsősorban az ősz folyamán. Remélem ebben mindannyian partnerek lesztek.
Több pályázatot, versenyt hirdetünk meg. A részletes program lassan összeáll, sok, színes eseményre számíthattok, főleg október folyamán.
Október 6-8. között projektnapokat tartunk, tanáraitok közel 30 érdekes, színes projektet dolgoztak ki. Ezek témáit, részleteit a következő napokban megtaláljátok a folyosókon elhelyezett plakátokon. Természetesen ezeket elérhetitek az iskola honlapjáról is, egy külön weboldalon.

Legyünk büszkék 130 éves iskolánkra, a sikerekre, amelyekhez az előző években mi is hozzájárultunk. Legyen ez a tanév emlékezetes, nagyon szép tanéve életünknek. Rajtunk áll. Mindannyiunkon.

Sok sikert, jó munkát, eredményes tanulást kívánok!

2014.szeptember 1.

                                                                                

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése