Iskolánk 2014-ben ünnepli fennállásának 130. évfordulóját.

FŐVÉDNÖK: Dr. Trócsányi László, Igazságügyi Minisztérium, Miniszter
Az ünnepi év programja:
  • 2014. szeptember 1. - Ünnepi tanévnyitó
  • 2014. október 6-8. - Projektnapok a 130 jegyében LINK
  • 2014. október 20. - Iskolatörténeti kiállítás megnyitója FOTÓ
  • 2014. október 21. - Közös műsor a 14 külföldi partneriskolánkkal  FOTÓ
  • 2014. október 22. - Díszünnepség FOTÓ1  FOTÓ2
  • Egész év folyamán - Versenyek, pályázatok
  • 2015. május - Öregdiákok találkozója

Az iskola alapításának 130. évfordulója alkalmából
Plánk Tibor igazgató ünnepi beszéde
2014. október 22.

TISZTELT VENDÉGEINK, KEDVES HUNFALVYSOK!


"Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág,..., válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség.

Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre!” (Márai Sándor)

Minden ünnep legszebb és legfontosabb momentuma az együttlét. Hiszem és bízom benne, hogy iskolánk 130 éves évfordulóját 2014-ben nemcsak megünnepeljük, hanem igazi ünnep lett. Ezekben a napokban a Hunfalvy 130 éves múltjának felidézése során igyekszünk összekötni a jelent a múlttal, és közben keressük a mának szóló üzeneteket. A közös értelmezés segít, hogy megerősödjön bennünk - diákokban, kollégákban - a hunfalvys identitásunk.

1884-2014. A Hunfalvy? Az állandóság:

"... a Ponty utca áll, hátat fordítva a főváros zsivajgó tereinek, utcáinak, mulatóhelyeinek és parlamentjének. Mint valami biztos gálya. Tornyos orrát a Vár felé fordítva, a Szalag utca és a Ponty utca szögén. Kissé talán konzervatív módon, az öreg Vízivárosban, de a magyar múlt felé fordulva tántoríthatatlan hűséggel.” (Baránszky Jób László, iskolánk volt tanára)

Változások? Ha belegondolunk, mi minden történt az elmúlt 130 évben, akkor rádöbbenünk arra, hogy milyen szerencsések is vagyunk mi, hogy ebben a korban élünk. Nem szólít csatatérre minket a történelem. Napra pontosan 100 évvel ezelőtt a tanítás még nem kezdődhetett meg, mert az iskola épületét laktanyának használták, sok diákot, tanárt soroztak be, küldtek a csatatérre. Az épületünkben található szobrok, domborművek, emléktáblák, amelyek a történelem hullámverését és az itt tanító tudós tanárok emlékét idézik, arra figyelmeztetnek, hogy ez a zárt világ ezer szállal kapcsolódik a magyar történelemhez és tudományhoz.

Állandó az 1884-ben megfogalmazott cél, mit sem változott az alapító atyák szándéka:

„A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy oly ifjaknak kik a kereskedői pályára készülnek a nélkülözhetetlen általános műveltséget megadja s őket a jövendő pályájukon szükséges szakismeretekkel ellássa.”

2014-ben is ez a gondolat áll a pedagógiai programunk címlapján, hogy a minket választó szülők gyermekei számára színvonalas szakképzést adjunk. Ennek persze a 21. században elengedhetetlen része, hogy biztos nyelvi és informatikai kompetenciákat fejlesszünk. Tesszük ezt a hagyományok életben tartásával, szaktudással, elkötelezettséggel és pedagógusi hittel.

Az elmúlt 130 év alatt a Hunfalvyban folyamatosan kiemelkedő szakmai, pedagógiai munka zajlott, így az iskola nagyban hozzájárult a magyar közoktatás, köznevelés fejlődéséhez.

2014-ben az iskola a különféle országos rangsorokban kiváló helyeken szerepel. A diákjaink tanulmányi és felvételi eredményei alapján a Hunfalvy az ország legjobb 5 szakközépiskolája szerepel. Büszkék vagyunk eredményeinkre!

Szerencsések vagyunk, hogy egy ilyen iskolában dolgozhatunk, tanulhatunk. Az iskolát persze nem csupán a falak, az épület tartják egyben, hanem mindaz az ismeret, érzés és érzelem, amit az évtizedek során az iskola diákjai és pedagógusai egymásnak adtak, és együtt éltek meg. Mindaz a tudás, amit egy diákunk kap az itt töltött évek alatt (ami természetesnek tűnik), tanáraink részéről is hallatlan munka, energia, odaadás eredménye.

Szeretettel és megbecsüléssel gondolok iskolánk jelenlegi és volt pedagógusaira, technikai dolgozóira. Rajtuk kívül is köszönetet mondok mindenkinek, aki segített tanítványainknak és nekünk abban, hogy munkánk minél hatékonyabb és sikeresebb legyen.

Köszönjük minden Szülőnek, akik iskolánkat választották, a bizalmat és konstruktív segítséget.

A mai napon mindenki által érezhetett szellemiségnek az érvényesülését kívánom a jövőben is mindannyiunknak!"


További fotók ide kattintva